Ambulante begeleiding

Zijn er knelpunten in uw leven waardoor zelfstandig wonen lastig is? Stichting Aelbrecht kan u hierin helpen. Onze ambulante begeleiders ondersteunen u in uw dagelijks leven. Zij helpen u de regie te voeren over uw eigen leven, zodat u zoveel mogelijk zelfstandig deel kunt blijven uitmaken van de samenleving.

Ambulante begeleiding is ervoor iedereen die door  een psychische-, sociale-, somatische- of verstandelijke beperking extra ondersteuning nodig heeft. Met individuele begeleiding zullen onze professionals u begeleiden naar een gezonde en stabiele thuissituatie. Dit doen zij door u te begeleiden bij:

Het zoeken van een baan, huisvesting, schuldhulpverlening, ordenen van administratie, contacten leggen met externe hulpverleners en maatschappelijke instanties, vaardigheden ontwikkelen ter ondersteuning van het geheugen, het nemen van besluiten, regie van het huishouden, zelfzorgtaken, sociale contacten in uw omgeving, gedragsverandering, dag structuur en ritme.

Voor begeleiding van stichting Aelbrecht heeft u een indicatie nodig op basis van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) of het CIZ (Wet Langdurige Zorg). Indien u geen indicatie heeft kunt u afhankelijk van uw situatie een aanvraag indienen bij uw gemeente (WMO) of bij het CIZ (WLZ). Voor wie?

Contact opnemen