Onze werkwijze

Kwaliteit centraal en een goede methodiek!

Stichting Aelbrecht is een welzijnsorganisatie waar kwaliteit hoog in het vaandel staat. Hiermee wordt niet alleen bedoeld de kwaliteit van de hulpverlening, maar vooral ook de kwaliteit van de organisatie en haar medewerkers. Onze cliënten moeten immers het beste van ons krijgen.

Wij verplichten ons tot het in stand houden en voortdurend verder ontwikkelen van ons kwaliteitsmanagementsysteem. Op die wijze menen wij blijvend te kunnen voldoen aan enerzijds de gerechtvaardigde eisen en wensen van onze cliënten en ketenpartners, alsmede aan de voor ons stichting van toepassing zijnde wet- en regelgeving en anderzijds de eisen van een doelmatige en doeltreffende bedrijfsvoering. Hiertoe behoren tevens de zorg voor zo goed mogelijke arbeidsomstandigheden voor onze medewerkers en de zorg voor het milieu.

Deze kwaliteit van zorg en welzijn meten wij op 2 manieren. Wij houden 1 keer per jaar een cliënttevredenheidsonderzoek, hiermee meten wij de ervaren kwaliteit van de ondersteuning van onze cliënten en diens vertegenwoordigers. En doormiddel van onze kwaliteitsmanagementsysteem wordt er 2 keer per jaar de kwaliteit van onze ondersteuning gemeten. Dit gebeurt door middel van interne en externe audits. De resultaten van de audits en cliënttevredenheidsonderzoek vormen de basis voor het verbeterplan van Stichting Aelbrecht.

Stichting Aelbrecht richt haar bedrijfsvoering in op basis van het principe van continue verbetering. Hiervoor wordt de Deming-circle toegepast:

Naast het werken met een kwaliteitsmanagementsysteem, vinden wij een goede methodiek ook belangrijk voor de kwaliteit van de hulpverlening. Wij hebben gekozen voor de methodiek van Active Support, omdat hierin de cliënt centraal staat. Dit is voor Stichting Aelbrecht een van onze speerpunten, want je zou maar cliënt zijn!

Contact opnemen