Niet tevreden? Laat het ons weten!

Bent u ontevreden en heeft u een klacht. Laat het ons dan weten. Een goede manier om uw ontevredenheid en klacht kenbaar te maken bij stichting Aelbrecht, is om in gesprek te gaan met de betrokken medewerker en/of diens leidinggevende. Door samen een gesprek te voeren komen we vaak tot een oplossing en wordt u ontevredenheid omgezet in tevredenheid. Op deze manier worden problemen in de toekomst voorkomen. Ook draagt uw input bij aan het verbeteren van onze dienstverlening en kwaliteit.

Hoe meldt u uw Klacht?

U kunt uw klacht digitaal melden door ons online klachtenformulier in te vullen op deze website. U kunt ook een klachtenformulier krijgen bij onze receptie op de Aelbrechtskade 122B. Een andere mogelijkheid is een brief sturen naar de kwaliteitsmanager van Stichting Aelbrecht. Deze moet u t.a.v. de kwaliteitsmanager op sturen naar Aelbrechtskade 122B, 3023 JE Rotterdam.

U krijgt binnen 6 weken na het indienen van uw klacht een schriftelijke reactie over de klacht en de te nemen maatregel.

Waarom naar de onafhankelijke klachtenfunctionaris van de klachtencommissie KPZ?

Heeft u uw klacht ingediend of kenbaar gemaakt bij Stichting Aelbrecht, maar u bent niet tevreden met de afhandeling ervan of u komt er niet uit met ons. Dan kunt u uw klacht schriftelijk indienen bij de onafhankelijke klachtenfunctionaris van klachtencommissie Klachtenportaal Zorg. Dit is een onafhankelijke klachtencommissie die een oordeel uitspreekt over uw klacht. U kunt contact opnemen met de klachtenfunctionaris via info@klachtenportaalzorg.nl of u kunt via www.klachtenportaalzorg.nl het klachtenformulier invullen. 

Meer informatie over de klachtencommissie Klachtenportaal Zorg kunt u vinden op de website: https://klachtenportaalzorg.nl.

Wat doet de geschillencommissie KPZ?

U kunt bij de geschillencommissie terecht als u het niet eens bent met uitspraak van de instelling of van de klachten commissie over uw klacht. Dan kunt u uw klacht indienen bij de onafhankelijke Stichting Geschilleninstantie KPZ. Een onafhankelijke commissie beoordeelt uw geschil en u ontvangt een bindende uitspraak.

U kunt contact opnemen met de geschilleninstantie via de mail contact@geschilleninstantiekpz.nl  of telefonisch via 0228-322205.

Meer informatie over Stichting Geschillencommissie KPZ kunt u vinden op de website: https://geschillencommissiekpz.nl/

Klachtenformulier