Missie & Visie

Stichting Aelbrecht staat voor diversiteit, laagdrempeligheid, integriteit en betrokkenheid. Wij zijn er voor mensen van diverse achtergronden en zien een grote kans in een multiculturele maatschappij. Onze kracht zit in de inzetbaarheid van hulpverleners die de taal en cultuur kennen van onze cliënten. Hierdoor maken we sneller verbinding en boeken we sneller het gewenste resultaat. Bij Stichting Aelbrecht staan de cliënten en de kwaliteit van onze dienstverlening centraal. Onze begeleiding en ondersteuning is gericht op het vergroten van de eigen kracht en zelfredzaamheid van personen en gezinnen. Participatie en burgerschap zijn de sleutelwoorden. Wij vinden dat alle mensen recht hebben op maatschappelijke deelname, structuur, onderwijs en werk. Dat is onze missie!

 

Wij willen dat onze cliënten die zorg afhankelijk zijn zolang mogelijk thuis blijven wonen. Echter waar wij ons in onderscheiden is, dat we de buurt erbij betrekken. En voor elke doelgroep een gerichte aanpak bieden. Onze uiteindelijke doel is, dat onze cliënten betrokken blijven bij de maatschappij en hieraan participeren ondanks hun beperkingen. Dus “leven zonder beperking, met een beperking”. Wij willen er ook voor zorgen dat onze cliënten met een glimlach meedoen aan de maatschappij. Vandaar dat wij bij Stichting Aelbrecht de motto hebben “uw lach, onze zorg”. Wij gaan veel verder dan zorg leveren, wij willen dat onze cliënten in verbinding blijven met hun buurt. Wij willen ouderen en jongeren dichterbij elkaar brengen. Wij willen de omgeving en de buurt op een positieve manier betrekken bij onze zorgverlening. Dit kan betekenen dat onze cliënten de buurtbewoners helpen, of dat de buurtbewoners de cliënten helpen met hun eenzaamheid. Wij zijn niet alleen toegankelijk voor onze cliënten maar ook voor alle buurtbewoners.