Klachtenformulier


Gegevens

Mijn klacht is gericht tegen


Omschrijving van de klacht


Toestemming voor het inzage van het medisch dossier

Voor een objectieve klachtenbehandeling kan het wenselijk zijn dat de klachtenbemiddelaar of klachtencommissie relevante delen van het medisch dossier van de cliënt inziet. Dat kan alleen met toestemming van de cliënt. Bij een cliënt jonger dan 16 jaar of wilsonbekwame cliënt is toestemming van de wettelijk vertegenwoordiger nodig.